บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้

banner aManager

02-733-3996
02-733-0683
085-515-4949

ทัวร์ไต้หวัน-ผูหลี่-ฟาร์มชิงจิ้ง-การตัดขนแกะ-อุทยานอาลีซัน-ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต 6 วัน (CI)

tour-taiwan-poo-li-ching-jing-farm-sheep-shearing-ali-hassan-park-shopping-night-market-6-days-ciโปรแกรมทัวร์ประเทศไต้หวัน จะนำท่านเหิรฟ้าสู่ประเทศไต้หวัน โดย เที่ยวบินที่ CI 066 ท่านจะได้ท่องเที่ยวในประเทศไต้หวันแบบจุใจ 6 วัน โดยโปรแกรมทัวร์นี้จะนำท่านสู่เมือง ผู่หลี่ ชมวัดจงไถซานซื่อ ผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทาง ด้วยอาบน้ำแร่ในห้องนอน ชมวิวทิวทัศน์ภายในฟาร์มชิงจิ้ง หรือสวิตเซอร์แลนด์น้อย จากนั้นนำท่านเดินไปยังเวทีการแสดง สาธิตการตัดขนแกะ ชมความน่ารักของเหล่าบรรดาแกะน้อย ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ เดินชมป่าสน 2,000 ปี และสถานที่อื่นๆอีกมากมาย สนใจ...คลิก

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน-อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (CI)

tour-taiwan-taipei-mineral-water-taiwan-style-park-ye-liu-5-days-4-nights-ciโปรแกรมทัวร์ไต้หวันนี้ เป็นโปรแกรมพักผ่อนสไตล์ไต้หวัน ท่านจะได้ขึ้นตึก ไทเป 101 สัญลักษณ์ของเมืองไทเป จุดชมวิวที่สูงอันดับสองของโลกและตื่นเต้นกับการขึ้นลิฟต์เร็วที่สุดในโลก ต่อด้วยการอัพเดทแฟชั่ีนที่ตลาดซีเหมินติง ที่มีการตกแต่งร้านค้าสไตล์ไต้หวัน เมื่อท่านช้อปปิ้งเสร็จ ท่านจะได้ผ่อนคลายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและผิวพรรณที่ดีกับการแช่น้ำแร่พร้อมสปาสไตล์ไต้หวัน แล้วไปตื่นตากับความสวยงามของอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วและสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบ-ไทเป 4 วัน (CI)

tour-taiwan-tai-chung-city-cruise-the-lake-taipei-4-days-ciโปรแกรมทัวร์ไต้หวันเป็นทริปทัวร์ท่องเที่ยวแบบ 4 วัน ท่านจะได้ชมความงดงามของเมืองไถจง อาทิเช่น "วัดจงไถฉันซื่อ" วัดที่ทันสมัยมากที่สุดในไต้หวัน, "ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา" ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดที่มีความสวยงาม ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์, วัดพระถังซำจั๋งและอีกมากมาย ยังไม่หมดเพียงแค่นั้น ยังไปต่อด้วยขึ้นตึกไทเป 101 ท่านจะได้ขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อชมวิวของไต้หวัน

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน-ท่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (CI)

tour-taiwan-surfing-lake-suriyan-chandra-5-days-4-nights-ci

ทัวร์ไต้หวันนี้นำท่านเดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES ทั้งหมด 5 วัน โดยนำท่านชมตลาดคนเดินตั้นสุ่ยซึ่งเป็นตลาดคนเดินริมแม่น้ำ โดยมีสินค้าและ อาหารพื้นเมืองหลากหลายให้ท่านเลือกสรร รวมทั้งไข่ดำที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของตั้นสุ่ยด้วย จากนั้นนำท่านตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป และนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลิน ตลาดเฝิงเจี่ย พาท่านชม พิพิธภัณฑ์กู้กง พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก และไฮไลท์ของทัวร์นี้นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์จากนั้นเดินทางสู่ สวนสนุกและหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเก้าเผ่า นำท่านนั่งกระเช้าทะเลสาบสุริยัน จากนั้นให้ท่านอิสระแช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และผิวพรรณที่ดี

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน ชมหินเศียรราชินี 4 วัน 3 คืน (CI)

tour-taiwan-queen-stone-head-4-days-3-nights-ci

ไต้หวัน ชมหินเศียรราชินี เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES ให้ท่านเหินฟ้าสู่เมืองไทเป นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ทองคำ หรือพิพิธภัณฑ์เหมืองทองจินกัวสือ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีทองแท่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจะมีน้ำหนักถึง 220 กิโลกรัม อิสระการท่องเที่ยวให้ท่านได้เที่ยวชมเมือง จากนั้นนำท่านแวะร้านขนมเหวยเก๋อ ต่อด้วยพาท่านชมชมอนุสาวรีย์เจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-เกาสง-ฮัวเหลียน 7 วัน (BR)

tour-taiwan-taipei-kaohsiung-hualien-7-days-brหากต้องการทัวร์ไต้หวันให้ครบ ต้องทัวร์โปรแกรมนี้ ซึ่งนับได้ว่าจุดหลักๆในการทัวร์ไต้หวันท่านจะได้ชม เช่น ไถจง ชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ไนท์มาร์เก็ตลิ่วเหอ อ่าวซีจือ ฮัวเหลียน ตึก ไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสาวรีย์เจียไคเช็ค และอื่นๆอีกมาก

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ฮัวเหลียน 5 วัน (BR)

tour-taiwan-taipei-hualien-5-days-brทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ นำท่านเหินฟ้าสู่ไต้หวันโดยสายการบิน EVA AIR นำท่านท่องเที่ยววนอุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก่อ (หุบเขาหินอ่อนทาโรโกะ) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ล่องทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งขนานนามว่า "สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน" วัดพระถังซำจั๋ง และที่พลาดไม่ได้คือตึก ไทเป 101 ท้ายสุดตามด้วยการช้อปปิ้งที่ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่ามาบุญครอง ซึ่งมีสินค้าแบรนด์ดังของญี่ปุ่น แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก ท่านที่โปรดปรานการช้อปที่ไต้หวัน แนะนำทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 123 ผู้มาเยือน