บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้|
02-733-3996, 02-733-0683, 085-515-4949

ท่องเที่ยวใต้หวันช้อบปิ้งจุใจ ในราคาสุดช๊อค 5 วัน (XW)

tour-taipei-luxury-4-day-brทัวร์ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ทัวร์ตลาดฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ชม ศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ชม ทัวร์อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

เยือนเกาะไต้หวัน ชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี 5 วัน (XW)

tour-taipei-luxury-4-day-brทัวร์เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ ทัวร์พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว / 5 ดาว (1 คืน) พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

เยือนเกาะไต้หวัน ชมเศียรราชินี ชมตึก101 ช้อปปิ้งสุดมันส์ 4 วัน (TG)

tour-taipei-luxury-4-day-brทัวร์เกาะไต้หวัน 4วัน เที่ยวอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวอุทยานเย่หลิว ชมตึกไทเป101 ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืนซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park พานมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง แวะลิ้มลองใบชา พิเศษ!!สำหรับทัวร์เกาะไต้หวันเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เมนูพระกระโดดกำแพง

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซาน ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน (XW)

tour-taipei-luxury-4-day-br

ทัวร์เกาะไต้หวัน 6วัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึกไทเป101ของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ทัวร์เกาะไต้หวันพร้อมอาหารเต็มอิ่มทุกมื้อ!

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 4 วัน (BR)

tour-taipei-luxury-4-day-br

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และสักการะเจ้าพ่อเสือ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เที่ยวชมสวนสนพันปี ชมอุทยานธรณี เย๋หลิว โขดหินรูปเศียรพระราชินี พาชิมชาอู่หลงและสาธิตการชงชา ช้อปปิ้งไถ่จงไนท์มาเก็ต พร้อมทัวร์ไต้หวันเเบบเต็มอิ่ม

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน-ผูหลี่-ฟาร์มชิงจิ้ง-การตัดขนแกะ-อุทยานอาลีซัน-ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต 6 วัน (CI)

tour-taiwan-poo-li-ching-jing-farm-sheep-shearing-ali-hassan-park-shopping-night-market-6-days-ciโปรแกรมทัวร์ประเทศไต้หวัน จะนำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ CI 066 โดยโปรแกรมทัวร์นี้จะนำท่านสู่เมืองผู่หลี่ นำท่านชมวิวทิวทัศน์ภายในฟาร์มชิงจิ้งจากนั้นนำท่านชมการสาธิตการตัดขนแกะ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา  และในโปรแกรมทัวร์ประเทศไต้หวันนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน-อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (CI)

tour-taiwan-taipei-mineral-water-taiwan-style-park-ye-liu-5-days-4-nights-ciโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เป็นโปรแกรมพักผ่อนสไตล์ไต้หวัน ท่านจะได้ขึ้นตึกไทเป 101  ต่อด้วยการช้อปปิ้งแฟชั่นที่ตลาดซีเหมินติง ท่านจะได้ผ่อนคลายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและผิวพรรณที่ดีกับการแช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แล้วไปชมสวยงามของอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  และในโปรแกรมทัวร์ไต้หวันนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบ-ไทเป 4 วัน (CI)

tour-taiwan-tai-chung-city-cruise-the-lake-taipei-4-days-ciโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ท่านจะได้ชมความงดงามของเมืองไถจง วัดจงไถฉันซื่อ วัดที่ทันสมัยมากที่สุดในไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดที่มีความสวยงาม วัดพระถังซำจั๋งและอีกมากมาย และขึ้นตึกไทเป 101 ท่านจะได้ชมวิวของไต้หวัน  และในโปรแกรมทัวร์ไต้หวันนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน-ท่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (CI)

tour-taiwan-surfing-lake-suriyan-chandra-5-days-4-nights-ci

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน นี้นำท่านเดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES ทั้งหมด 5 วัน โดยนำท่านชมตลาดคนเดินตั้นสุ่ย นำท่านตึกไทเป101 และไฮไลท์ของทัวร์นี้นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นำท่านนั่งกระเช้าทะเลสาบสุริยัน จากนั้นให้ท่านอิสระแช่น้ำแร่  และในโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน ชมหินเศียรราชินี 4 วัน 3 คืน (CI)

tour-taiwan-queen-stone-head-4-days-3-nights-ci

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ชมหินเศียรราชินี เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES ให้ท่านเหินฟ้าสู่เมืองไทเป นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ทองคำ อิสระการท่องเที่ยวให้ท่านได้เที่ยวชมเมือง ต่อด้วยพาท่านชมอนุสาวรีย์เจียงไคเช็ค แวะร้านขนมเหวยเก๋อ และในโปรแกรมทัวร์ไต้หวันนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 318 ผู้มาเยือน