บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้

banner aManager

02-733-3996
02-733-0683
085-515-4949

ทัวร์เนปาล-ควบอินเดีย-กราบนมัสการสังเวชนียสถาน 9 วัน (9W)

tour-nepal-with-tour-india-worship-sung-wed-cha-nee-ya-place-9-days-9w

ทัวร์ต่างประเทศควบ 2 ประเทศ ท่องเที่ยวประเทศเนปาลและประเทศอินเดีย 2 ประเทศนี้เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องของศาสนาโปรแกรมนี้จึงเน้นการเข้ากราบนมัสการสังเวชนียสถานหลายแห่งและยังได้เข้าชมสถานที่สำคัญๆอีกด้วย เช่น ฟาเตห์ปูร์ ทัชมาฮาล ลุมพินีวัน เมืองพาราณสี ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา เป็นต้น...สนใจโปรแกรมนี้ โทร.02-733-3996, 085-515-4949

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เนปาล-กาฐมาณฑุ-นากาก็อต 5 วัน (TG)

tour-nepal-kathmandu-nargakot-5-day-tg

โปรแกรมการเดินทาง สำหรับทัวร์เนปาลทริปนี้ คร่าวๆ เป็นดังนี้
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นครกาฐมาณฑุ – ปัคตาปูร์ - พระราชวัง 55 แกล - นาคาโก๊ด
วันที่ 2 นากาโก๊ด – วัดปศุปาตินาถ – โปครา – ทะเลสาบฟีว่า - วัดบาราฮี
วันที่ 3 ยอดเขาซารังกอต – น้ำตกเดวี่ – ถ้ำพระศิวะ – ค่ายอพยพชาวธิเบต – โปครา – ปาทัน – มหาเจดีย์เพาธนาถ – พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - มหาพุทธเจดีย์สถาน
วันที่ 4 เจดีย์สวยมภูนารท-พระราชวังหนุมานโดก้า-ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล
วันที่ 5 นครกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เนปาล-อินเดีย-ลุมพินี-กุสินารา-วัดพุทธนานาชาติ 8 วัน (9W)

tour-nepal-india-lumbini-kusinara-wat-buddhananachat-8-day-9wโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเที่ยวควบทัวร์ประเทศเนปาลและทัวร์ประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวที่จัดให้นั้นหลากหลายมากมาย เช่น นมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ ชมแม่น้ำเนรัญชรา นมัสการพระคันธกุฏิ ชมกุฏิพระอานนท์ ชมวัดเวฬุวนารามซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของโลก นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา ชมวิหารมหามายาเทวี ฯลฯ

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เนปาล 6 วัน 5 คืน (RA)

tour-nepal-6-days-5-nights-ra

เป็นโปรแกรมทัวร์เนปาลแบบเที่ยวเต็มๆ โปรแกรมอัดแน่นด้วยสถานที่เที่ยวต่างๆ ซึ่งแต่ละวันนั้น สถานที่เที่ยวได้ถูกจัดไว้แบบไม่ให้แวะระยะเวลาสั้นจนเกินไป และไม่ให้นานจนเกินรอที่จะไปต่อที่ท่องเที่ยวอื่นๆตามตารางทัวร์ ลองกดเข้าชมรายละเอียดโปรแกรมกันก่อนได้ โปรแกรมนี้ได้ถูกจัดหมวดให้เป็นกรุ๊ปส่วนตัวแล้ว เนื่องจากทางนิววิวทัวร์ได้ปรับเส้นทางทริปการเดินทางให้อัพเดตต่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่สำหรับโปรแกรมทัวร์เนปาลโปรแกรมนี้ ท่านที่ต้องการเดินทางโดยกรุ๊ปส่วนตัว หรือ Private Group ท่านก็สามารถติอต่อนิววิวทัวร์เข้ามาได้ ซึ่งเราสามารถจัดให้ท่านได้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 113 ผู้มาเยือน