บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้|
02-733-3996, 02-733-0683, 085-515-4949

ทัวร์มรดกโลกหลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตักบาตรข้าวเหนียว วัดเชียงทอง 3 วัน (QV)

tour-laos-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-gold-sticky-rice-3-days-fdชมทัวร์วัดเชียงทอง ชม พระราชวังเก่า ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม และเยี่ยมเยือนกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว ชม และ กราบไหว้พระธาตุหลวง

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์มรดกโลกหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ ตักบาตรข้าวเหนียว 4 วัน (QV)

tour-laos-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-gold-sticky-rice-3-days-fdสัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่า ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมือง

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์มรดกโลกหลวงพระบาง ชมความงามของลาวเหนือ ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน (WE)

tour-laos-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-gold-sticky-rice-3-days-fdสัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง ทัวร์มรดกโลกหลวงพระบาง หรือ เมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี เดิมชื่อเมือง “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่า

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ชมความงามปราสาทหินวัดภู น้ำตกคอนพะเพ็ง ไนแองกลาร่าแห่งเอเชีย 5 วัน (รถ)

tour-laos-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-gold-sticky-rice-3-days-fdทัวร์น้ำตกหลีผี ชมความงามของไนแองกลาร่าแห่งเอเชีย เดินทางโดยรถ ชุมชนเก่าแก่ในอดีตสู่ ทัวร์ปราสาทหินวัดภู ทัวร์น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง แวะชิมและเลือกซื้อ ชา กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชากาแฟ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษี บริเวณด่านพรมแดนไทย-ลาว

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ชมความงามปราสาทหินวัดภู น้ำตกคอนพะเพ็ง ไนแองกลาร่าแห่งเอเชีย 3 วัน (DD)

tour-laos-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-gold-sticky-rice-3-days-fdทัวร์ชุมชนเก่าแก่ในอดีตสู่ ทัวร์ปราสาทหินวัดภู น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ทัวร์อุทยานแห่งชาติบาเจียง อันเป็นที่ตั้งของน้ำตกที่สวยสดงดงามอีกแห่งคือ น้ำตกตาดผาส่วม แวะชิมและเลือกซื้อ ชา กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชากาแฟ บ้านของชาวเผ่าต้าง ซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื่นที่รอบๆ น้ำตกนี้ บ้านของชาวเผ่าอาลัก

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ชมความงามเมืองหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน (QV)

LAAJ18 3BKKทัวร์พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) ชม ทัวร์ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ทัวร์วัดเชียงทอง

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

สัมผัสบรรยากาศหลวงพระบาง 3 วัน (QV)

tour-laos-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-gold-sticky-rice-3-days-fdทัวร์พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) นมัสการ หอพระบาง เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) เดินเที่ยวชม ทัวร์ถนนข้าวเหนียว ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง ทัวร์วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ทัวร์บ้านผานม

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวเมืองลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาท 3 วัน (PG)

tour-laos-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-gold-sticky-rice-3-days-fdทัวร์ลาว 3วัน นำท่านนมัสการพระธาตุหลวง และเที่ยวชมวัดสีสะเกด พระราชวังข้าหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน ล่องเรือแม่น้ำซองชมบรรยากาศตลอดสองฝั่งทาง เที่ยวชมน้ำตกตาดกวางสี  เที่ยวชมเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลก แวะนมัสการพระธาตุบนเขาพูสี เเวะ ชม ชิม ช้อป ตลาดไนท์มาร์เก็ต ทัวร์ลาวพิเศษพักโรงแรมสุดพิเศษพร้อมมื้ออาหารทุกมื้อ!

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน (FD)

tour-laos-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-gold-sticky-rice-3-days-fd

ทัวร์ลาว 3วัน ราคาสุดคุ้มพาท่านไปสักการะพระธาตุหลวง เที่ยวชมเมืองวังเวียงและถนนคนเดินเมืองวังเวียง ชมความงามของหินงอกหินย้อยในถ้ำจัง  เที่ยวเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลก ร่วมตักบาตรเช้ากับชาวหลวงพระบางทุกเช้า นมัสการพระธาตุหมากโม เที่ยวชมวัดเชียงทอง และเที่ยวชมพระรางวังเก่า ทัวร์ลาวพิเศษที่พักสุดหรูพร้อมอาหารสุดพิเศษทุกมื้อ!  

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน (FD)

tour-laos-luang-prabang-wat-chiang-thong-gold-sticky-rice-3-days-fd

ทัวร์ลาว 3 วัน บินแอร์เอเชีย เที่ยวชมเมืองหลวงพระบาง ขึ้นไปสักการะพระธาตุภูษี พร้อมช้อป ชม ชิม แวะที่ถนนข้าวเหนียวเลือกซื้อของฝาก ตื่นเช้าตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง พาท่านแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานม และเที่ยวชมถ่ำติ่ง ก่อนจะแวะบ้านช่างไหชมวิถีชีวิตชาวบ้าน เดินทางท่องเที่ยวน้ำตกตาดกวงชี ทัวร์ลาวพิเศษที่พักสุดหรู!

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 264 ผู้มาเยือน