บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้|
02-733-3996, 02-733-0683, 085-515-4949

ทัวร์พม่าขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน (DD)

tour-burmese-shwedagon-pagoda-yangon-sangyan-3-days-dd

ทัวร์พม่า 3วัน พร้อมราคาพิเศษ! เที่ยวชมความสวยงามของเมืองสิเรียม นั่งเรือแจวชมพระเจดีย์เยเลพญา เที่ยวชมเจดีย์ โบตาทาวน์ แวะขอพรเทพทันใจ สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา ทัวร์พม่าพร้อมที่พักพิเศษและอาหารสุดพิเศษทุกมื้อ!

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์พม่าขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (DD)

tour-burmese-yangon-shwedagon-pagoda-3-days-ddทัวร์พม่า โปรประหยัด บินนกแอร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน เที่ยวชมเมืองหงสาวดี  สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์ ตื่นเช้าตักบาตรพระธาตุอินทร์แขวน เยี่ยมชมพระราชวังบุเรงนองและบังลังก์ผึ้ง จากนั้นชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น และกราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว จากนั้นไปขอพรเทพทันใจ ทัวร์พม่าพร้อมที่พักสุดหรูระดับ 4ดาวพร้อมอาหารสุดพิเศษทุกมื้อ!

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์พม่าสักการะ 3 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (PG)

tour-burma-3-great-hall-of-the-yangon-hong-sa-3-days-pg

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถานสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรพระเทพทันใจเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของพม่า จากนั้นไปสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตักบาตรพระสงฆ์ 1000 รูปที่วัดไจ้คะวาย เข้าชมพระธาตุใจกลางเมืองหงสาวดี ทัวร์พม่าพร้อมที่พักสุดพิเศษและอาหารเต็มอิ่มทุกมื้อ!

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน (SL)

ttour-yangon-rangoon-phra-that-in-hanging-4-days-sl

ทัวร์พม่า บินลัดฟ้าสู่พม่า พาเที่ยวหงสาวดี ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวนสักการะ 3 มหาบูชาสถาน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะมหาเจดีย์อุปปาตสันติ เที่ยวชมตึกรัฐสภาแห่งใหม่ในกรุงเนปิดอว์ เดินทางสู่เมืองหงสาวดีเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของมอญโบราณ ทัวร์พม่าพร้อมที่พักสุดพิเศษทุกคืน พิเศษ!! เมนูซุปเปอร์ซีฟู้ด

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เชียงตุง เมืองลา 5 วัน

tour-chiangtung-mueangla-5-days

 

โปรแกรมทัวร์พม่า สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองเชียงตุง เมืองลา เมืองแห่งสามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตูเมือง เมืองเชียงตุง และอดีตลาสเวกัสจีนตอนใต้ "เมืองลา" แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา พร้อมทั้งรับประทานอาหารขึ้นชื่อพร้อมที่พักสุดพิเศษ และในโปรแกรมทัวร์พม่านี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน (TG)

tour-yangon-hong-sa-sirium-3-days-tg

โปรแกรมทัวร์พม่า  สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่ และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า อิ่มบุญ นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพม่า เจดีย์ชเวมอดอว์ "เจดีย์จมูกร้อน" พระมหาเจดีย์ศักสิทธิ์ แห่งกรุงหงสาวดี  และในโปรแกรมทัวร์พม่า นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์พม่า หงสา สิเรียม มะละเเหม่ง 6 วัน (เริ่มกรุงเทพ)

tour-myanmar-hong-sa-sirium-moulmei-6-daysโปรแกรมทัวร์พม่า  โปรแกรมนี้จะพาท่านเที่ยวเมืองหงสาวดี  สักการะพระธาตุอินแขวน นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน ชมเมืองมะละแหม่ง  เยี่ยมชมสถานที่เลี้ยงช้างเผือก เยี่ยมชมวัดเจ้าต่อจีรือบนภูเขามินธรรม สมัผัสวัฒนธรรมเมืองสิเรียน พร้อมอาหารจัดเต็มทุกมื้อ และในโปรแกรมทัวร์พม่านี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์พม่า-มัณฑะเลย์-อังวะ-สกายน์-มอญยอ-พุกาม-มิงกุน 4 วัน (TG)

tour-myanmar-mandalay-ava-sky-mon-york-bagan-ming-kun-4-days-tg

โปรแกรมทัวร์พม่า นำท่านท่องเที่ยวสู่แดนอารยธรรม นำท่านชมพระเจดีย์ชเวซิกอง ดูวิวทิวทัศน์ตัวเมืองมัณฑะเลย์ ชมทะเลเจดีย์ที่มีความงดงามและสำคัญในพุทธศาสนา และเชิญท่านร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนีซึ่งถือเป็นการสักการะเพื่อความสิริมงคล  และในโปรแกรมทัวร์พม่านี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (DD)

tour-myanmar-yangon-hongsawadee-phathart-inquan-3-days-dd

โปรแกรมทัวร์พม่า  จะนำท่านชมเมืองประวัติศาสตร์หงสาวดี ชมความอัศจรรย์ของพระธาตุอินทร์แขวน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดาก นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง ท่านอาหารพื้นเมืองพม่าบุฟเฟ่ต์นานาชนิด  พร้อมชมโชว์พื้นเมือง  และในโปรแกรมทัวร์พม่านี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์พม่า-มัณฑะเลย์-มิงกุน-ทุ่งเจดีย์-พุกาม 4 วัน (8M)

tour-myanmar-mandalay-ming-kun-tung-pagoda-bagan-4-days-8mโปรแกรมทัวร์พม่า เยือนดินแดนแห่งศาสนาและอารยธรรม สัมผัสเมืองเก่ามัณฑะเลย์ เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามุนี ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี เที่ยวชมสะพานไม้สักอูแบ็ง ที่ยาวที่สุดในโลก ชมสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดกุโสดอ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดหวาน(ตี๋ฉู่)  และในโปรแกรมทัวร์พม่านี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 272 ผู้มาเยือน