บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้

banner aManager

02-733-3996
02-733-0683
085-515-4949

ทัวร์สิบสองปันนา วัดหลวงเมืองลื้อ โชว์พาราณสี 6 วัน (เริ่มกรุงเทพ)

tour-xishuangbanna-wat-luang-paranasi-show-6-days

ทัวร์เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) เป็น 1 ใน 3 อำเภอ ของเขตปกครองตนเอง จังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูนหนาน ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ำล้านช้างไหลผ่าน อายุกว่า 800 ปี ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ ที่พักเป็นโรงแรม 4 ดาว เที่ยวสวนป่าดงดิบ ดูฝูงนกยูงนับร้อยที่บินลงมากินอาหาร และเดินทางต่อชมโชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสีที่สวยงาม ต่อด้วยวัดมหาราชฐาน(สุทธาวาส) เที่ยวชมตลาดนัดของชนเผ่าไทลื้อ และชมโรงงานหยกปลอดภาษีของรัฐบาล และที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายในสิบสองปันนา

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์สิบสองปันนา-วัดหลวงเมืองลื้อ-โชว์พาราณสี-วัดมหาราชฐาน สุทธาวาส 6 วัน (รถโค้ช)

tourทัวร์เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) เป็น 1 ใน 3 อำเภอ ของเขตปกครองตนเอง จังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูนหนาน ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ำล้านช้างไหลผ่าน อายุกว่า 800 ปี ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ ที่พักเป็นโรงแรม 4 ดาว เที่ยวสวนป่าดงดิบ ดูฝูงนกยูงนับร้อยที่บินลงมากินอาหาร และเดินทางต่อชมโชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสีที่สวยงาม ต่อด้วยวัดมหาราชฐาน(สุทธาวาส) เที่ยวชมตลาดนัดของชนเผ่าไทลื้อ และชมโรงงานหยกปลอดภาษีของรัฐบาล และที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายในสิบสองปันนา

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์สิบสองปันนา-เชียงของ-ล่องเรือ-หลวงน้ำทา 6 วัน (รถโค้ช)

tour-xishuangbanna-chiang-khong-cruise-luang-nam-tha-6-day-coachทัวร์สิบสองปันนา ชมเก้าจอมเจดีย์ สิบสองเชียง วัดหลวงเมืองลื้อ สวนป่าดงดิบ สวนม่านทิง วิหารวัดป่าเจ และหมู่บ้านไตลื้อเมืองแวน ชมถ้ำเขาควายแสง และรับประทานอาหารพื้นเมืองขันโตกไตลื้อพร้อมการแสดง และสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือชมการแสดงจินตลีลา ชุดม็องบาลานาซี(เมืองพาราณสี) อันงดงามตระการตา จนถูกเปรียบเปรยว่า หากใครไม่ได้รับชม ประหนึ่งดังไม่ได้มาสิบสองปันนา

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์สิบสองปันนา-ถิ่นวัฒนธรรมไทลื้อ-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 4 วัน (MU)

tour-xishuangbanna-tai-lue-culture-shopping-walking-street-4-day-mu

ท่านที่ต้องการทัวร์สิบสองปันนาราคาถูก และไม่ชอบเดินทางรถ การไปโดยทางเครื่องบินจะเป็นวิธีที่สะดวกยิ่ง ด้วยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ ซึ่งจะบินตรงสนามบินจิ่งหง เมืองเชียงรุ่ง (เมืองสิบสองปันนา) ซึ่งโปรแกรมนี้จะเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่รีบร้อนมาก เหมาะสำหรับท่านที่เดินช้า หรือต้องการผู้สูงวัยท่องเที่ยวกับท่าน

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์สิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 3 คืน

tour-xishuangbanna-jinghong-6-days-3-nightsโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนาโปรแกรมนี้ เริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพสู่ อ.เชียงของ เชียงรายและข้ามสู่เมืองหลวงน้ำทา ลาว โปรแกรมนี้นอนโรงแรม 4 ดาว ในโปรแกรมชมสวนป่าดงดิบ ซึ่งมีการเลี้ยงอาหารนกยูงที่บินออกมาจากรังบนเขาในป่าเพื่อมากินอาหาร การชมโชว์เมืองพาราณสีที่สวยงามทั้งการแสดงและสาวชาวจีนสิบสองปันนา หรือที่เที่ยวอัดแน่นอีกมากมายในการทัวร์สิบสองปันนาโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน

tour-xishuangbanna-6-days-5-nightsโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนาโปรแกรมนี้ไม่ได้มีการต่อวันที่การเดินทางจอยกรุ๊ป ท่านที่สนใจเดินทาง private กรุ๊ปตามรายละเอียดการเดินทางโปรแกรมนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่นิววิวทัวร์ 02-733-3996

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 139 ผู้มาเยือน