บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้|
02-733-3996, 02-733-0683, 085-515-4949

ทัวร์สิบสองปันนา วัดหลวงเมืองลื้อ โชว์พาราณสี 6 วัน (เริ่มกรุงเทพ)

tour-xishuangbanna-wat-luang-paranasi-show-6-days

โปรแกรมทัวร์เมืองสิบสองปันนา  ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ำล้านช้างไหลผ่าน เที่ยวสวนป่าดงดิบ ดูฝูงนกยูงนับร้อยที่บินลงมากินอาหาร และเดินทางต่อชมโชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสีที่สวยงาม ต่อด้วยวัดหลวงเมืองลื้อที่สวยงามที่สุดของสิบสองปันนา  และในโปรแกรมทัวร์เมืองสิบสองปันนานี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์สิบสองปันนา-วัดหลวงเมืองลื้อ-โชว์พาราณสี-วัดมหาราชฐาน สุทธาวาส 6 วัน (รถโค้ช)

tourโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา  ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ำล้านช้างไหลผ่าน ที่พักเป็นโรงแรม 4 ดาว เที่ยวสวนป่าดงดิบ ดูฝูงนกยูงนับร้อยที่บินลงและเดินทางต่อชมโชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสีที่สวยงาม และชมโรงงานหยกปลอดภาษีของรัฐบาล และในโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์สิบสองปันนา-เชียงของ-ล่องเรือ-หลวงน้ำทา 6 วัน (รถโค้ช)

tour-xishuangbanna-chiang-khong-cruise-luang-nam-tha-6-day-coachโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา ชมเก้าจอมเจดีย์ สิบสองเชียง วัดหลวงเมืองลื้อ วิหารวัดป่าเจ และหมู่บ้านไตลื้อเมืองแวน ชมถ้ำเขาควายแสง และรับประทานอาหารพื้นเมืองขันโตกไตลื้อพร้อมการแสดง และสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือชมการแสดงจินตลีลา ชุดม็องบาลานาซี อันงดงามตระการตา และในโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนานี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์สิบสองปันนา-ถิ่นวัฒนธรรมไทลื้อ-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 4 วัน (MU)

tour-xishuangbanna-tai-lue-culture-shopping-walking-street-4-day-mu

โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา ท่านที่ต้องการทัวร์สิบสองปันนาราคาถูก และไม่ชอบเดินทางด้วยรถ ด้วยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ ซึ่งจะบินตรงถึงเมืองเชียงรุ่ง (เมืองสิบสองปันนา) ซึ่งโปรแกรมนี้จะเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่รีบร้อนมาก เหมาะสำหรับท่านที่เดินช้า หรือต้องการผู้สูงวัยท่องเที่ยวกับท่าน  และในโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์สิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 3 คืน

tour-xishuangbanna-jinghong-6-days-3-nightsโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา โปรแกรมชมสวนป่าดงดิบ ซึ่งมีการเลี้ยงอาหารนกยูงที่บินออกมาจากรังบนเขาในป่าเพื่อมากินอาหาร การชมโชว์เมืองพาราณสีที่สวยงามทั้งการแสดงและสาวชาวจีนสิบสองปันนา ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของเมืองสิบสองปันนา  และในโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนานี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน

tour-xishuangbanna-6-days-5-nightsโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา  จะพาท่านชมการแสดงโชว์เสือและสิงโต นำท่านนั่งรถรางไฟชมนกยูง เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเผ่าอีก้อ และชมโชว์วัฒนธรมเมืองพาราณสี และเที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อ แวะซื้อของที่ระลึกที่ตลาดเช้าเมืองสิบสองปันนา  และในโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนานี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 311 ผู้มาเยือน