บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้

banner aManager

02-733-3996
02-733-0683
085-515-4949

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน (TG)

tour-kunming-dali-lijiang-shangri-la-6-days-tg

สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของสวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศจีน ชมเมืองต้าลี่ และ ลี่เจียง และ สถานที่น่าสนใจอีกมากมาย

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์คุณหมิง-เมืองโบราณต้าลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก-วัดซงจ้านหลิง 6 วัน (MU)

tour-kunming-maeng-tali-lijiang-dragon-snow-mountain-wat-sungsanlin-6-day-muโปรแกรมทัวร์คุนหมิง โปรแกรมนี้จะนำท่านเหิรฟ้าสู่คุนหมิงโดยสายการบินไชน่าอีสเทรินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU742 ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นของประเทศจีน และท่านจะได้เที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่สวมงามและมีความสำคัญของประเทศจีน อาทิเช่น จดีย์สามองค์ กำแพงโบราณ สระน้ำมังกรดำ หรือ สระน้ำมังกรดำเฮยหลงถาน เขาหิมะมังกรหยก ชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ ฯลฯ และอีกมากมาย สนใจ...คลิก...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์คุนหมิง-ลี่เจียง-นั่งกระเช้าขึ้นทุ่งหญ้าหวินซานผิง-ต้าหลี่-เขาซีซาน 5 วัน (MU)

tour-kunming-lijiang-san-ping-tahli-zezan-moutain-5-days-mu

โปรแกรมทัวร์คุนหมิงโปรแกรมท่องเที่ยวชมความงามของเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติ นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมทัศนียภาพของ ทุ่งหญ้าหวินซานผิง ที่อยู่บนภูเขามังกรหยก ขุนเขาและธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียง เดินทางสู่เมืองโบราณลี่เจียง ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางความโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ ที่ไหลมาจากสระมังกรดำ รูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีน ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ที่ได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การยูเนสโก

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 153 ผู้มาเยือน