บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้

banner aManager

02-733-3996
02-733-0683
085-515-4949

เยือนเกาะไต้หวัน ชมเศียรราชินี ชมตึก101 ช้อปปิ้งสุดมันส์ 4 วัน (TG)

tour-taipei-luxury-4-day-brทัวร์เกาะไต้หวัน 4วัน เที่ยวอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวอุทยานเย่หลิว ชมตึกไทเป101 ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืนซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park พานมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง แวะลิ้มลองใบชา พิเศษ!!สำหรับทัวร์เกาะไต้หวันเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เมนูพระกระโดดกำแพง

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก (มีเตียง)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว เพิ่ม

ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

20-23 ต.ค. 60

25,900

25,900

25,900

6,500

15,900

 

28-31 ต.ค. 60

22,900

22,900

22,900

5,500

13,900

 

04-07 พ.ย. 60

22,900

22,900

22,900

5,500

13,900

 

11-14 พ.ย. 60

22,900

22,900

22,900

5,500

13,900

 

18-21 พ.ย. 60

22,900

22,900

22,900

5,500

13,900

 

25-28 พ.ย. 60

22,900

22,900

22,900

5,500

13,900

 

30 พ.ย. 60-03 ธ.ค. 60

22,900

22,900

22,900

5,500

13,900

07-10 ธ.ค. 60

25,900

25,900

25,900

6,500

15,900

16-19 ธ.ค. 60

22,900

22,900

22,900

5,500

13,900

21-24 ธ.ค. 60

23,900

23,900

23,900

5,500

13,900

23-26 ธ.ค. 60

22,900

22,900

22,900

5,500

13,900

27-30 ธ.ค. 60

25,900

25,900

25,900

6,500

15,900

อ่านเพิ่มเติม...

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซาน ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน (XW)

tour-taipei-luxury-4-day-br

ทัวร์เกาะไต้หวัน 6วัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึกไทเป101ของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ทัวร์เกาะไต้หวันพร้อมอาหารเต็มอิ่มทุกมื้อ!

กำหนดการเดินทาง

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่เด็ก (มีเตียง)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว เพิ่ม

02-07 ต.ค. 60

12,900

20,777

20,777

20,777

6,000

03-08 ต.ค. 60

12,900

19,777

19,777

19,777

6,000

07-12 ต.ค. 60

12,900

20,777

20,777

20,777

6,000

10-15 ต.ค. 60

12,900

19,777

19,777

19,777

6,000

14-19 ต.ค. 60

12,900

20,777

20,777

20,777

6,000

16-21 ต.ค. 60

12,900

20,777

20,777

20,777

6,000

17-22 ต.ค. 60

12,900

19,777

19,777

19,777

6,000

21-26 ต.ค. 60

13,900

22,777

22,777

22,777

7,000

23-28 ต.ค. 60

13,900

22,777

22,777

22,777

7,000

01-06 พ.ย. 60

12,900

20,777

20,777

20,777

6,000

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 4 วัน (BR)

tour-taipei-luxury-4-day-br

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และสักการะเจ้าพ่อเสือ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เที่ยวชมสวนสนพันปี ชมอุทยานธรณี เย๋หลิว โขดหินรูปเศียรพระราชินี พาชิมชาอู่หลงและสาธิตการชงชา ช้อปปิ้งไถ่จงไนท์มาเก็ต พร้อมทัวร์ไต้หวันเเบบเต็มอิ่ม

วันไป

วันกลับ

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็ก (มีเตียง)

เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

7 ต.ค. 60

10 ต.ค. 60

24+1

25,900

25,900

24,900

6,500

26 ต.ค. 60

29 ต.ค. 60

24+1

23,900

23,900

22,900

6,500

01 พ.ย. 60

04 พ.ย. 60

24+1

22,900

22,900

21,900

6,500

16 พ.ย. 60

19 พ.ย. 60

24+1

23,900

23,900

22,900

6,500

06 ธ.ค. 60

09 ธ.ค. 60

24+1

24,900

24,900

23,900

6,500

21 ธ.ค. 60

24 ธ.ค. 60

24+1

23,900

23,900

22,900

6,500

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 233 ผู้มาเยือน