บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้

banner aManager

02-733-3996
02-733-0683
085-515-4949

ท่องเที่ยวเมืองลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาท 3 วัน (PG)

tour-laos-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-gold-sticky-rice-3-days-fdทัวร์ลาว 3วัน นำท่านนมัสการพระธาตุหลวง และเที่ยวชมวัดสีสะเกด พระราชวังข้าหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน ล่องเรือแม่น้ำซองชมบรรยากาศตลอดสองฝั่งทาง เที่ยวชมน้ำตกตาดกวางสี  เที่ยวชมเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลก แวะนมัสการพระธาตุบนเขาพูสี เเวะ ชม ชิม ช้อป ตลาดไนท์มาร์เก็ต ทัวร์ลาวพิเศษพักโรงแรมสุดพิเศษพร้อมมื้ออาหารทุกมื้อ!

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

14-16 ต.ค. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

27-29 ต.ค. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

28-30 ต.ค. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

03-05 พ.ย. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

04-06 พ.ย. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

10-12 พ.ย. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

11-13 พ.ย. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

17-19 พ.ย. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

18-20 พ.ย. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

24-26 พ.ย. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

25-27 พ.ย. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

01-03 ธ.ค. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

02-04 ธ.ค. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

03-05 ธ.ค. 60

16,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

08-10 ธ.ค. 60

16,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

09-11 ธ.ค. 60

16,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

15-17 ธ.ค. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

16-18 ธ.ค. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

22-24 ธ.ค. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

23-25 ธ.ค. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

29-31 ธ.ค. 60

19,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

30 ธ.ค. 60-01 ม.ค. 61

19,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

31 ธ.ค. 60-02 ม.ค. 61

19,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน (FD)

tour-laos-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-gold-sticky-rice-3-days-fd

ทัวร์ลาว 3วัน ราคาสุดคุ้มพาท่านไปสักการะพระธาตุหลวง เที่ยวชมเมืองวังเวียงและถนนคนเดินเมืองวังเวียง ชมความงามของหินงอกหินย้อยในถ้ำจัง  เที่ยวเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลก ร่วมตักบาตรเช้ากับชาวหลวงพระบางทุกเช้า นมัสการพระธาตุหมากโม เที่ยวชมวัดเชียงทอง และเที่ยวชมพระรางวังเก่า ทัวร์ลาวพิเศษที่พักสุดหรูพร้อมอาหารสุดพิเศษทุกมื้อ!  

 

วันไป

วันกลับ

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01 ก.ย. 60

03 ก.ย. 60

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

23 ก.ย. 60

25 ก.ย. 60

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

13 ต.ค. 60

15 ต.ค. 60

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

24 พ.ย. 60

26 พ.ย. 60

24+1

14,900

14,500

13,500

3,000

08 ธ.ค. 60

10 ธ.ค. 60

24+1

14,900

14,500

13,500

3,000

29 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 60

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

30 ธ.ค. 60

01 ม.ค. 60

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน (FD)

tour-laos-luang-prabang-wat-chiang-thong-gold-sticky-rice-3-days-fd

ทัวร์ลาว 3 วัน บินแอร์เอเชีย เที่ยวชมเมืองหลวงพระบาง ขึ้นไปสักการะพระธาตุภูษี พร้อมช้อป ชม ชิม แวะที่ถนนข้าวเหนียวเลือกซื้อของฝาก ตื่นเช้าตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง พาท่านแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานม และเที่ยวชมถ่ำติ่ง ก่อนจะแวะบ้านช่างไหชมวิถีชีวิตชาวบ้าน เดินทางท่องเที่ยวน้ำตกตาดกวงชี ทัวร์ลาวพิเศษที่พักสุดหรู!

วันไป

วันกลับ

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

08 ก.ย. 60

10 ก.ย. 60

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

15 ก.ย. 60

17 ก.ย. 60

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

29 ก.ย. 60

01 ต.ค 60

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

14 ต.ค. 60

16 ต.ค. 60

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

22 ต.ค. 60

24 ต.ค. 60

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

27 ต.ค. 60

29 ต.ค. 60

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

10 พ.ย. 60

12 พ.ย. 60

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

17 พ.ย. 60

19 พ.ย. 60

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

03 ธ.ค. 60

05 ธ.ค. 60

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

08 ธ.ค. 60

10 ธ.ค. 60

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์หลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ถ่ำติ่ง 3 วัน 2 คืน (PG)

tour-louang-pra-bang-put-rice-tham-ting-3-days-2-nights-pg

ทัวร์ลาวราคาประหยัด 3วัน เที่ยวชมเมืองหลวงพระบาง ไปตักบาตรข้าวเหนียว ช้อบปิ้งผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานม ชมวิวทิวทัศนืสองฝั่งแม่น้ำโขง เดินทางเที่ยวต่อที่น้ำตกตาดกวางชี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเชียงทองวัดคู่บ้านคู่เมืองและเที่ยววัดใหม่สุวรรณภูมาราม เที่ยวชมพระราชวังเก่า ทัวร์ลาวพร้อมที่พักสุดหรูและมื้ออาหารสุดพิเศษทุกมื้อ!

วันไป

วันกลับ

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

2 ก.ย. 60

24 ก.ย. 60

24

11,900

11,500

10,900

3,000

9 ก.ย. 60

11 ก.ย. 60

24

11,900

11,500

10,900

3,000

16 ก.ย. 60

18 ก.ย. 60

24

11,900

11,500

10,900

3,000

23 ก.ย. 60

25 ก.ย. 60

24

11,900

11,500

10,900

3,000

30 ก.ย. 60

2 ต.ค. 60

24

11,900

11,500

10,900

3,000

13 ต.ค. 60

15 ต.ค.60

24

14,900

14,500

13,900

3,000

14 ต.ค. 60

16 ต.ค. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

27 ต.ค. 60

29 ต.ค. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

28 ต.ค. 60

30 ต.ค. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

3 พ.ย. 60

5 พ.ย. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

4 พ.ย. 60

6 พ.ย. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

10 พ.ย. 60

12 พ.ย. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

11 พ.ย. 60

13 พ.ย. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

17 พ.ย. 60

19 พ.ย. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

24 พ.ย. 60

26 พ.ย. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

25 พ.ย. 60

27 พ.ย. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

1 ธ.ค. 60

3 ธ.ค. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

2 ธ.ค. 60

4 ธ.ค. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

8 ธ.ค. 60

10 ธ.ค. 60

24

17,900

17,500

16,900

3,000

9 ธ.ค. 60

11 ธ.ค. 60

24

17,900

17,500

16,900

3,000

15 ธ.ค. 60

17 ธ.ค. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

16 ธ.ค. 60

18 ธ.ค. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

22 ธ.ค. 60

24 ธ.ค. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

23 ธ.ค. 60

25 ธ.ค. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

29 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 60

24

18,900

18,500

17,900

3,000

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 132 ผู้มาเยือน