บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้

banner aManager

02-733-3996
02-733-0683
085-515-4949

ทัวร์พม่าขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน (DD)

tour-burmese-shwedagon-pagoda-yangon-sangyan-3-days-dd

ทัวร์พม่า 3วัน พร้อมราคาพิเศษ! เที่ยวชมความสวยงามของเมืองสิเรียม นั่งเรือแจวชมพระเจดีย์เยเลพญา เที่ยวชมเจดีย์ โบตาทาวน์ แวะขอพรเทพทันใจ สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา ทัวร์พม่าพร้อมที่พักพิเศษและอาหารสุดพิเศษทุกมื้อ!

วันไป

วันกลับ

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็ก (มีเตียง)

เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

01 ก.ย. 60

03 ก.ย. 60

35

9,900

9,900

9,500

3,000

02 ก.ย. 60

04 ก.ย. 60

35

9,900

9,900

9,500

3,000

08 ก.ย. 60

10 ก.ย. 60

35

9,900

9,900

9,500

3,000

09 ก.ย. 60

11 ก.ย. 60

35

9,900

9,900

9,500

3,000

15 ก.ย. 60

17 ก.ย. 60

35

9,900

9,900

9,500

3,000

22 ก.ย. 60

24 ก.ย. 60

35

9,900

9,900

9,500

3,000

23 ก.ย. 60

25ก.ย. 60

35

9,900

9,900

9,500

3,000

29 ก.ย. 60

01 ต.ค. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

06 ต.ค. 60

08 ต.ค. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

07 ต.ค. 60

09 ต.ค. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

13 ต.ค. 60

15 ต.ค. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

14 ต.ค. 60

16 ต.ค. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

20 ต.ค. 60

22 ต.ค. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

21 ต.ค. 60

23 ต.ค. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

27 ต.ค. 60

29 ต.ค. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

28 ต.ค. 60

30 ต.ค. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

03 พ.ย. 60

05 พ.ย. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

04 พ.ย. 60

06 พ.ย. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

10 พ.ย. 60

12 พ.ย. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

11 พ.ย. 60

13 พ.ย. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

17 พ.ย. 60

19 พ.ย. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

18 พ.ย. 60

20 พ.ย. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

24 พ.ย. 60

26 พ.ย. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

25 พ.ย. 60

27 พ.ย. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

01 ธ.ค. 60

03 ธ.ค. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

02 ธ.ค. 60

04 ธ.ค. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

08 ธ.ค. 60

10 ธ.ค. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

09 ธ.ค. 60

11 ธ.ค. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

15 ธ.ค. 60

17 ธ.ค. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

16 ธ.ค. 60

16 ธ.ค. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

22 ธ.ค. 60

24 ธ.ค. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

29 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

31 ธ.ค. 60

01 ม.ค. 60

35

13,900

13,500

12,900

3,000

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์พม่าขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (DD)

tour-burmese-yangon-shwedagon-pagoda-3-days-ddทัวร์พม่า โปรประหยัด บินนกแอร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน เที่ยวชมเมืองหงสาวดี  สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์ ตื่นเช้าตักบาตรพระธาตุอินทร์แขวน เยี่ยมชมพระราชวังบุเรงนองและบังลังก์ผึ้ง จากนั้นชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น และกราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว จากนั้นไปขอพรเทพทันใจ ทัวร์พม่าพร้อมที่พักสุดหรูระดับ 4ดาวพร้อมอาหารสุดพิเศษทุกมื้อ!

วันไป

วันกลับ

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็ก (มีเตียง)

เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

01 ก.ย. 60

03 ก.ย. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

02 ก.ย. 60

04 ก.ย. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

08 ก.ย. 60

10 ก.ย. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

09 ก.ย. 60

11 ก.ย. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

15 ก.ย. 60

17 ก.ย. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

22 ก.ย. 60

24 ก.ย. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

23 ก.ย. 60

25ก.ย. 60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

29 ก.ย. 60

01 ต.ค. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

30 ก.ย. 60

02 ต.ค. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

06 ต.ค. 60

08 ต.ค. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

07 ต.ค. 60

09 ต.ค. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

13 ต.ค. 60

15 ต.ค. 60

35

12,900

12,500

10,900

3,000

14 ต.ค. 60

16 ต.ค. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

20 ต.ค. 60

22 ต.ค. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

21 ต.ค. 60

23 ต.ค. 60

35

13,900

13,500

12,900

3,000

27 ต.ค. 60

29 ต.ค. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

28 ต.ค. 60

30 ต.ค. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

03 พ.ย. 60

05 พ.ย. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

04 พ.ย. 60

06 พ.ย. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

10 พ.ย. 60

12 พ.ย. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

11 พ.ย. 60

13 พ.ย. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

17 พ.ย. 60

19 พ.ย. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

18 พ.ย. 60

20 พ.ย. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

24 พ.ย. 60

26 พ.ย. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

25 พ.ย. 60

27 พ.ย. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

01 ธ.ค. 60

03 ธ.ค. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

02 ธ.ค. 60

04 ธ.ค. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

08 ธ.ค. 60

10 ธ.ค. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

09 ธ.ค. 60

11 ธ.ค. 60

35

13,900

13,500

12,900

3,000

15 ธ.ค. 60

17 ธ.ค. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

16 ธ.ค. 60

16 ธ.ค. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

23 ธ.ค. 60

25 ธ.ค. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

29 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 60

35

13,900

13,500

12,900

3,000

31 ธ.ค. 60

01 ม.ค. 60

35

14,900

14,500

13,900

3,000

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์พม่าสักการะ 3 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (PG)

tour-burma-3-great-hall-of-the-yangon-hong-sa-3-days-pg

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถานสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรพระเทพทันใจเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของพม่า จากนั้นไปสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตักบาตรพระสงฆ์ 1000 รูปที่วัดไจ้คะวาย เข้าชมพระธาตุใจกลางเมืองหงสาวดี ทัวร์พม่าพร้อมที่พักสุดพิเศษและอาหารเต็มอิ่มทุกมื้อ!

วันไป

วันกลับ

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็ก (มีเตียง)

เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

01 ก.ย. 60

03 ก.ย. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

08 ก.ย. 60

10 ก.ย. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

15 ก.ย. 60

17 ก.ย. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

22 ก.ย. 60

24 ก.ย. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

29 ก.ย. 60

01 ต.ค. 60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

06 ต.ค. 60

08 ต.ค. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

13 ต.ค. 60

15 ต.ค. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

21 ต.ค. 60

23 ต.ค. 60

35

13,900

13,500

12,900

3,000

27 ต.ค. 60

29 ต.ค. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

03 พ.ย. 60

05 พ.ย. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

04 พ.ย. 60

06 พ.ย. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

10 พ.ย. 60

12 พ.ย. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

11 พ.ย. 60

13 พ.ย. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

17 พ.ย. 60

19 พ.ย. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

18 พ.ย. 60

20 พ.ย. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

24 พ.ย. 60

26 พ.ย. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

25 พ.ย. 60

27 พ.ย. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

01 ธ.ค. 60

03 ธ.ค. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

02 ธ.ค. 60

04 ธ.ค. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

03 ธ.ค. 60

05 ธ.ค. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

08 ธ.ค. 60

10 ธ.ค. 60

35

13,900

13,500

12,900

3,000

09 ธ.ค. 60

11 ธ.ค. 60

35

13,900

13,500

12,900

3,000

10 ธ.ค. 60

12 ธ.ค. 60

35

13,900

13,500

12,900

3,000

15 ธ.ค. 60

17 ธ.ค. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

16 ธ.ค. 60

18 ธ.ค. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

22 ธ.ค. 60

24 ธ.ค. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

23 ธ.ค. 60

25 ธ.ค. 60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

29 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 60

35

16,900

16,500

15,900

3,000

30 ธ.ค. 60

01 ม.ค. 60

35

16,900

16,500

15,900

3,000

31 ธ.ค. 60

02 ม.ค. 60

35

16,900

16,500

15,900

3,000

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน (SL)

ttour-yangon-rangoon-phra-that-in-hanging-4-days-sl

ทัวร์พม่า บินลัดฟ้าสู่พม่า พาเที่ยวหงสาวดี ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวนสักการะ 3 มหาบูชาสถาน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะมหาเจดีย์อุปปาตสันติ เที่ยวชมตึกรัฐสภาแห่งใหม่ในกรุงเนปิดอว์ เดินทางสู่เมืองหงสาวดีเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของมอญโบราณ ทัวร์พม่าพร้อมที่พักสุดพิเศษทุกคืน พิเศษ!! เมนูซุปเปอร์ซีฟู้ด

วันไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็ก (มีเตียง)

เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

19-22 ต.ค. 60

13,900

13,500

12,900

3,500

20-23 ต.ค. 60

15,900

15,500

14,900

3,500

22-25 ต.ค. 60

14,900

14,500

13,900

3,500

02-05 พ.ย. 60

14,900

14,500

13,900

4,500

16-19 พ.ย. 60

14,900

14,500

13,900

4,500

30 พ.ย.-03 ธ.ค. 60

15,900

15,500

14,900

4,500

02-05 ธ.ค. 60

17,900

17,500

16,900

4,500

08-11 ธ.ค. 60

16,900

16,500

15,900

4,500

21-24 ธ.ค. 60

14,900

14,500

13,900

4,500

29 ธ.ค. 60-01 ม.ค. 61

17,900

17,500

16,900

4,500

11-14 ม.ค. 61

14,900

14,500

13,900

4,500

01-04 ก.พ. 61

14,900

14,500

13,900

4,500

15-18 ก.พ. 61

15,900

15,500

14,900

4,500

01-04 มี.ค. 61

16,900

16,500

15,900

4,500

15-18 มี.ค. 61

14,900

14,500

13,900

4,500

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 211 ผู้มาเยือน