บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้

banner aManager

02-733-3996
02-733-0683
085-515-4949

เที่ยวญี่ปุ่น 2 เมืองใหญ่ สุดคุ้มครบทุกไฮไลท์ 5 วัน (TG)

tour-japan-ninja-village-see-leaves-change-color-tokushima-koji-5-days-tg

เพลิดเพลินกับสโนว์สเลด ณ ลานสกี ฟูจิ เท็น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ + ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ ชมมรดกโลกวัดน้ำใสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก (มีเตียง)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว เพิ่ม

ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

01-05 พ.ย. 60

45,900

43,900

42,900

8,000

30,900

 

08-12 พ.ย. 60

45,900

43,900

42,900

8,000

30,900

 

15-19 พ.ย. 60

45,900

43,900

42,900

8,000

30,900

 

22-26 พ.ย. 60

45,900

43,900

42,900

8,000

30,900

 

02-06 ธ.ค. 60

47,900

45,900

44,900

8,000

30,900

 

07-11 ธ.ค. 60

47,900

45,900

44,900

8,000

30,900

 

13-17 ธ.ค. 60

45,900

43,900

42,900

8,000

30,900

20-24 ธ.ค. 60

47,900

45,900

44,900

8,000

30,900

 

อ่านเพิ่มเติม...

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมมรดกโลกวัดน้ำใส 6 วัน (TG)

tour-japan-ninja-village-see-leaves-change-color-tokushima-koji-5-days-tg

ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก (มีเตียง)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว เพิ่ม

ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

02-07 พ.ย. 60

47,900

45,900

44,900

10,000

32,900

 

08-13 พ.ย. 60

47,900

45,900

44,900

10,000

32,900

 

15-20 พ.ย. 60

47,900

45,900

44,900

10,000

32,900

 

23-28 พ.ย. 60

47,900

45,900

44,900

10,000

32,900

 

29 พ.ย.-04 ธ.ค. 60

47,900

45,900

44,900

10,000

32,900

 

01-06 ธ.ค. 60

49,900

47,900

46,900

10,000

32,900

06-11 ธ.ค. 60

49,900

47,900

46,900

10,000

32,900

13-18 ธ.ค. 60

47,900

45,900

44,900

10,000

32,900

21-26 ธ.ค. 60

49,900

47,900

46,900

10,000

32,900

 

อ่านเพิ่มเติม...

เที่ยวดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมใบไม้เปลี่ยนสี สัมพัสความงามของทะเลสาบอาชิ 5 วัน (XJ)

tour-japan-ninja-village-see-leaves-change-color-tokushima-koji-5-days-tg

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศ สีสันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ โตเกียวสกายทรี ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก (มีเตียง)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว เพิ่ม

ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

01-05 พ.ย. 60

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

 

02-06 พ.ย. 60

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

 

03-07 พ.ย. 60

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

 

08-12 พ.ย. 60

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

 

09-13 พ.ย. 60

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

 

10-14 พ.ย. 60

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

 

15-19 พ.ย. 60

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

16-20 พ.ย. 60

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

17-21 พ.ย. 60

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

22-26 พ.ย. 60

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

23-27 พ.ย. 60

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

24-28 พ.ย. 60

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

29 พ.ย.-03 ธ.ค. 60

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

30 พ.ย.-04 ธ.ค. 60

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

01-05 ธ.ค. 60

34,900

34,900

34,900

8,000

24,900

02-06 ธ.ค. 60

34,900

34,900

34,900

8,000

24,900

07-11 ธ.ค. 60

34,900

34,900

34,900

8,000

24,900

08-12 ธ.ค. 60

34,900

34,900

34,900

8,000

24,900

09-13 ธ.ค. 60

34,900

34,900

34,900

8,000

24,900

13-17 ธ.ค. 60

32,900

32,900

32,900

8,000

24,900

14-18 ธ.ค. 60

32,900

32,900

32,900

8,000

24,900

15-19 ธ.ค. 60

32,900

32,900

32,900

8,000

24,900

21-25 ธ.ค. 60

39,900

39,900

39,900

8,000

26,900

22-26 ธ.ค. 60

39,900

39,900

39,900

8,000

26,900

23-27 ธ.ค. 60

39,900

39,900

39,900

8,000

26,900

27-31 ธ.ค. 60

45,900

45,900

45,900

8,000

30,900

28 ธ.ค.-01 ม.ค. 61

47,900

47,900

47,900

10,000

32,900

29 ธ.ค.-02 ม.ค. 61

47,900

47,900

47,900

10,000

32,900

30 ธ.ค.-03 ม.ค. 61

47,900

47,900

47,900

10,000

32,900

31 ธ.ค.-04 ม.ค. 61

47,900

47,900

47,900

10,000

32,900

 

อ่านเพิ่มเติม...

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด 6 วัน (TG)

tour-japan-ninja-village-see-leaves-change-color-tokushima-koji-5-days-tg

สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ เยือนโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก (มีเตียง)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว เพิ่ม

ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

22-27 พ.ย. 60

47,900

45,900

44,900

8,000

32,900

 

01-06 ธ.ค. 60

50,900

48,900

47,900

8,000

39,900

 

09-14 ธ.ค. 60

47,900

45,900

44,900

8,000

32,900

 

10-15 ธ.ค. 60

47,900

45,900

44,900

8,000

32,900

 

12-17 ธ.ค. 60

47,900

45,900

44,900

8,000

32,900

 

19-24 ธ.ค. 60

49,900

46,900

45,900

8,000

34,900

 

20-25 ธ.ค. 60

49,900

46,900

45,900

8,000

34,900

16-21 ม.ค. 61

47,900

45,900

44,900

8,000

32,900

24-29 ม.ค. 61

47,900

45,900

44,900

8,000

32,900

31 ม.ค.-04 ก.พ. 61

47,900

45,900

44,900

8,000

32,900

16-21 ก.พ. 61

49,900

46,900

45,900

8,000

34,900

28 ก.พ.-05 มี.ค. 61

47,900

45,900

44,900

8,000

32,900

 

อ่านเพิ่มเติม...

เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ 5 วัน (XJ)

tour-japan-ninja-village-see-leaves-change-color-tokushima-koji-5-days-tg

เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก (มีเตียง)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว เพิ่ม

ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

02-06 พ.ย. 60

33,900

33,900

33,900

8,000

25,900

 

03-07 พ.ย. 60

33,900

33,900

33,900

8,000

25,900

 

09-13 พ.ย. 60

33,900

33,900

33,900

8,000

25,900

 

10-14 พ.ย. 60

33,900

33,900

33,900

8,000

25,900

 

16-20 พ.ย. 60

33,900

33,900

33,900

8,000

25,900

26-30 พ.ย. 60

33,900

33,900

33,900

8,000

25,900

 

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 290 ผู้มาเยือน