บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้

banner aManager

02-733-3996
02-733-0683
085-515-4949

ทัวร์ปักกิ่ง ชมความงาม และ ย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์จีน 5 วัน (HU)

tour-beijing-to-see-the-beauty-and-past-to-the-greatness-of-the-5-days-hu

ทัวร์ปักกิ่ง เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง ย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์จีน และ ความลับในพระราชวังต้องห้าม เที่ยวชมจตุรัสเทียนอันเหมินใจกลางกรุงปักกิ่ง และอุทยานเป๋ยไห๋ แวะช้อป ร้านใบชาขึ้นชื่อ เเวะชมร้านไข่มุก และเที่ยวชมวัดลามะหย่งเหอกงทัวร์ปักกิ่งเต็มรูปแบบพร้อมอาหารจัดเต็มทุกมื้อ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน

ผู้เดินทาง อายุต่ำกว่า 20 ปี

พักเดี่ยว เพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

19-23 ต.ค. 60

17,777

3,000

 

 

 

4,500

8,900

01-05 พ.ย. 60

15,777

4,000

7,900

03-07 พ.ย. 60

15,777

4,000

7,900

09-13 พ.ย. 60

15,777

4,000

7,900

15-19 พ.ย. 60

15,777

4,000

7,900

17-21 พ.ย. 60

15,777

4,000

7,900

23-27 พ.ย. 60

15,777

4,000

7,900

24-28 พ.ย. 60

15,777

4,000

7,900

29 พ.ย.-03 ธ.ค. 60

15,777

4,000

7,900

30 พ.ย.-04 ธ.ค. 60

15,777

4,000

7,900

01-05 ธ.ค. 60

17,777

4,500

8,900

02-06 ธ.ค. 60

17,777

4,500

8,900

06-10 ธ.ค. 60

16,777

4,000

7,900

07-11 ธ.ค. 60

17,777

4,500

8,900

08-12 ธ.ค. 60

17,777

4,500

8,900

13-17 ธ.ค. 60

16,777

4,000

7,900

14-18 ธ.ค. 60

16,777

4,000

7,900

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 166 ผู้มาเยือน