บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้

banner aManager

02-733-3996
02-733-0683
085-515-4949

ท่องเที่ยวฉงชิ่ง หวู่หลง สัมผัสความมหัศจรรย์มรดกโลกทางธรรมชาติ 4 วัน (WE)

ทัวร์จางเจียเจี้ย สัมพัสหุบเขาอวตาร นั่งกระเช้าชมวิวสวยดังภาพวาด 4 วัน (FD)

ทัวร์ฉงชิ่ง4วัน หวู่หลงดินแดนแห่งธรรมชาติและแหล่งมรดกโลก สัมผัสความมหัศจรรย์มรดกโลก อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ นั่งรถไฟเล็กชมความสวยงามเขานางฟ้า ดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ ชิม ช้อป แวะลิ้มลองอาหารท้องถิ่น ณ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ช้อปปิ้งแหล่งช้อปยอดนิยม หงหยาต้ง และเจี่ยฟางเป่ย ทัวร์ฉงซิ่งเมนูพิเศษ!หม้อไฟเสฉวนแท้ๆ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

พักเดี่ยว เพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

13-16 ต.ค. 60

16,888

19,888

4,000

8,900

15-18 ต.ค. 60

16,888

19,888

4,000

8,900

 

22-25 ต.ค. 60

19,888

22,888

4,000

9,900

 

27-30 ต.ค. 60

16,888

19,888

4,000

8,900

 

29 ต.ค.-01 พ.ย. 60

16,888

 

19,888

4,000

8,900

 

03-06 พ.ย. 60

13,888

16,888

3,000

7,900

05-08 พ.ย. 60

13,888

16,888

3,000

7,900

10-13 พ.ย. 60

13,888

16,888

3,000

7,900

12-15 พ.ย. 60

13,888

16,888

3,000

7,900

17-20 พ.ย. 60

13,888

16,888

3,000

7,900

19-22 พ.ย. 60

13,888

16,888

3,000

7,900

24-26 พ.ย. 60

13,888

16,888

3,000

7,900

26-29 พ.ย. 60

13,888

16,888

3,000

7,900

01-04 ธ.ค. 60

16,888

19,888

4,000

9,900

03-06 ธ.ค. 60

16,888

19,888

4,000

9,900

08-11 ธ.ค. 60

16,888

19,888

4,000

9,900

10-13 ธ.ค. 60

16,888

19,888

4,000

9,900

15-18 ธ.ค. 60

14,888

17,888

3,000

8,900

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 182 ผู้มาเยือน