บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้

banner aManager

02-733-3996
02-733-0683
085-515-4949

ทัวร์จางเจียเจี้ย สัมพัสหุบเขาอวตาร นั่งกระเช้าชมวิวสวยดังภาพวาด 4 วัน (FD)

ทัวร์จางเจียเจี้ย สัมพัสหุบเขาอวตาร นั่งกระเช้าชมวิวสวยดังภาพวาด 4 วัน (FD)

ทัวร์จางเจียเจี้ย สัมผัสหุบเขาอวตาร สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่เขาเทียนเหมินซาน  ชมวิวเหมือนภาพเขียนสิบลี้ ชมความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง เที่ยวชมสะพานเทียนเสี้ยนตี้อี้เฉียว ทัวร์จางเจียเจี้ยพร้อมอาหารจัดเต็ม!

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

พักเดี่ยว เพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

13-16 ต.ค. 60

13,888

13,888

3,000

8,900

22-25 ต.ค. 60

16,888

16,888

4,000

8,900

 

27-30 ต.ค. 60

13,888

13,888

3,000

8,900

 

03-06 พ.ย. 60

13,888

13,888

3,000

7,900

 

10-13 พ.ย. 60

13,888

 

13,888

3,000

7,900

 

17-20 พ.ย. 60

13,888

13,888

3,000

7,900

24-27 พ.ย. 60

13,888

13,888

3,000

7,900

02-05 ธ.ค. 60

16,888

16,888

4,000

8,900

03-06 ธ.ค. 60

16,888

16,888

4,000

8,900

08-11 ธ.ค. 60

16,888

16,888

4,000

8,900

10-13 ธ.ค. 60

16,888

16,888

4,000

8,900

15-18 ธ.ค. 60

13,888

13,888

3,000

7,900

22-25 ธ.ค. 60

13,888

13,888

3,000

7,900

28-30 ธ.ค. 60

13,888

13,888

3,000

7,900

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 236 ผู้มาเยือน