บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้

banner aManager

02-733-3996
02-733-0683
085-515-4949

ทัวร์กัมพูชานครวัด นครธม ตาพรหม บันทายสรี พนมกุเลน 3 วัน

tour-cambodia-angkor-wat-wat-tham-tha-prom-3-days

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 3 วัน ทัวร์เมืองเสียมเรียบ, ปราสาทนครวัด, สักการะองค์เจก-องค์จอม, ช้อปตลาดปซาจ๊ะ, ปราสาทตาพรม, ปราสาทบันทายศรี, ไปเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกดินที่เขาพนมบาแคง, พนมกุเลนต้นกำเนิดแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์, ล่องเรือโตนเลสาบเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทัวร์กัมพูชาพร้อมพักโรงแรมระดับ4ดาวและรับประทานอาหารเต็มอิ่มทุกมื้อ

ผู้ใหญ่

เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักคนเดียว

ท่านละ 7,900 บาท

ท่านละ 7,900 บาท

ท่านละ 7,500 บาท

เพิ่มท่านละ 1,400 บาท

กรณีเป็นชาวต่างชาติ

เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

  

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน (FD)

tour-cambodia-angkor-wat-angkor-thom-siem-reap-3-days-fd

 ทัวร์กัมพูชา, เสียมเรียบ, องค์เจ็ก-องค์จอม, ตลากซาจ๊ะ - ล่องเรือโตนเลสาบ, ชมโชว์ระบำอัสรา, ปราสาทบันทายสรี, ปราสามตาพรม, นครธม, ปราสาทบายน, นครวัด ,ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม, พนมบาแคง, พนมกุเลน, ศิวลึงค์ใต้น้ำ, น้ำตกพนมกุเลน, ร้านหยก, ปอยเปต  ทัวร์กัมพูชา พร้อมพักโรงแรม4ดาวทุกคืนและอาหารเเบบบุฟเฟ่

 

วันไป

วันกลับ

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

08 ก.ย. 60

10 ก.ย. 60

24

10,900

10,500

9,900

2,000

22 ก.ย. 60

24 ก.ย. 60

24

10,900

10,500

9,900

2,000

06 ต.ค. 60

08 ต.ค. 60

24

12,900

12,500

11,900

2,000

21 ต.ค. 60

23 ต.ค. 60

24

12,900

12,500

11,900

2,000

03 พ.ย. 60

05 พ.ย. 60

24

12,900

12,500

11,900

2,000

17 พ.ย. 60

19 พ.ย. 60

24

12,900

12,500

11,900

2,000

01 ธ.ค. 60

03 ธ.ค. 60

24

12,900

12,500

11,900

2,000

08 ธ.ค. 60

10 ธ.ค. 60

24

12,900

12,500

11,900

2,000

15 ธ.ค. 60

17 ธ.ค. 60

24

12,900

12,500

11,900

2,000

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์กัมพูชานครวัด-นครธม-บันทายสรี-ตาพรหม-พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน (เริ่มกรุงเทพฯ)

tour-cambodia-angkor-wat-angkor-thom-bun-tai-sa-ree-ta-phrom-phanom-ku-lane-4-days-3-nights

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 4 วันนี้ เป็นการเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวเข้าไปหลายจุด เช่น จะพาท่านไปสักการะศาลเจ้าเจ็ก-เจ้าจอม เยี่ยมชมพระราชวังเจ้าสีหนุ ชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ แวะเที่ยวชมหมู่บ้านแกะสลักหินทราย  ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชา และเที่ยวชมปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม พร้อมทัวร์กัมพูชาและพักโรงแรมระดับ4ดาวทุกคืน

ผู้ใหญ่ท่านละ 7,900 บาท

เด็ก(เสริมเตียง) ท่านละ 7,100 บาท

เด็ก (ไม่มีเตียง) ท่านละ 6,900 บาท

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,400 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 287 ผู้มาเยือน