บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้|
02-733-3996, 02-733-0683, 085-515-4949

บ้านซ่างไห ลาว

tour-ban-sang-hai-laos

บ้านช่างไห
เป็นจุดแวะจุดแรกบนเส้นทาง หมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากหลวงพระบางไปทางทิศเหนือตามถนนนมายเลข ๑๓ เหนือราว ๒๕ กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายเข้าบ้านซ่างไหอีกราว ๕ กิโลเมตร บ้านซ่างไหเป็นหมู่บ้านของชาวลาวลุ่มที่อยู่ิริมแม่น้ำโขง มีชื่อเสียงในด้านการทำเหล้าด้วยวิธีการกลั่นแบบพื้นบ้านดั้งเดิม เหล้าไหแห่งบ้านซ่างไหนี้รสชาติร้อนแรง สีเหล้าใสบริสุทธิ์ ไร้มลทิน แบบที่เรียกว่า “ใสเป็นตาตั๊ักแตน” ปัจจุบันนอกจากจุดเด่นเรื่องเหล้าแล้ว ยังมีแม่ค้าระลึกจากหลวงพระบางมาวางขายด้วย

tour-ban-sang-hai-laos tour-ban-sang-hai-laos

เป็นชุมชนริมแม่น้ำโขงที่มีอาชีพหลักในการต้มเหล้า ว่ากันว่าเหล้าขาวของที่นี่รสชาติดีมาก แทบทุกครัวเรือนจึงมีอาชีพในการต้มเหล้า แต่เดิมเป็นเพียงการต้มขายภายในเขตหมู่บ้าน แต่เมื่อชื่อเสียงในด้านรสชาติกระจายออกไป จึงกลายเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนไปโดยปริยาย นอกจากการต้มเหล้าแล้วที่นี่ยังมีการวางจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมเช่นเดียวกับ บ้านผานม เพียงแต่จะไม่รวมศูนย์จำหน่าย จะแยกกันขายบ้านใครบ้านเรา สินค้าประเภทผ้าไหมทอมือ ฝีมือจะค่อนข้างละเอียดกว่าบ้านผานม ลวดลายจะออกมาในแบบศิลปะพื้นบ้าน สีสันเน้นไปทางสีน้ำเงินและสีค่อนข้างทึบ ผลิตภัณฑ์หัตกรรมที่นี่ค่อนข้างจะหลากหลายกว่าแห่งแรก มีเครื่องเงินที่เป็นฝีมือของที่นี่เอง และเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนจากแม้วหรือ ม้งแซมอยู่ประปราย

tour-ban-sang-hai-laos tour-ban-sang-hai-laos

ชื่อบ้านซ่างไหมิได้มาจากการเป็นหมู่บ้านต้มเหล้าในไหอย่างที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าใจ แต่เพราะมีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาอายุเก่าแก่ซึ่งชาวลาวเรียกว่า ไห ปัจจุบันหลุมขุดค้นซึ่งสำรวจแล้ว โดยนักโบราณคดีจากอิตาลี เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน หลุมอยู่ใกล้กับวัดประจำหมู่บ้าน

tour-ban-sang-hai-laos tour-ban-sang-hai-laos

จากบ้านซ่างไหไปตามถนนเลียบแม่น้ำโขงราว ๑๐ กิโลเมตร ถนนจะมาสิ้นสุดที่บ้านปากอู เป็นบริเวณซึ่งแม่น้ำอูไหลมารวมกับแม่น้ำโขง มีร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายร้าน และมีเรือรับจ้างพาข้ามฝั่งไปยังถ้ำติ่ง

tour-ban-sang-hai-laos tour-ban-sang-hai-laos

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 45 ผู้มาเยือน