บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้|
02-733-3996, 02-733-0683, 085-515-4949

ตักบาตรข้าวเหนียว ลาว

tour-tak-bart-kao-neao-laos tour-tak-bart-kao-neao-laos-2

ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว
ภาพพระสงฆ์จำนวนมากออกบิณฑบาตในตัวเมืองหลวงพระบางทุกๆเช้า คิดว่าหลายคนคงเคยเห็นภาพมาแล้ว รวมทั้งยังมีนิตยสารชั้นนำจากต่างประเทศก็เคยตีพิมพ์มาหลายฉบับ หลังจากได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

นับว่าเป็นภาพที่สวยงาม น่าทึ่ง แสดงถึงแรงศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า สืบทอดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้าง

ภาพพระที่มีมากถึงจำนวน 200 รูป ออกบิณฑบาตกลางเมืองหลวงพระบางในทุกๆเช้าของแต่ละวัน เป็นเรื่องน่าแปลกสำหรับเมืองเล็กๆของลาวที่มีประชากรไม่มากนัก กลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาติอื่นๆ เดินทางมาสู่หลวงพระบางกันมากขึ้น

เมืองไทยอาจมีพระออกบิณฑบาตจำนวนเป็นร้อยๆรูป หรือ 99 รูป ตามที่นิยมกัน ก็เฉพาะในวันสำคัญๆทางศาสนา หรือวันที่เป็นมงคล เช่น วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น นอกนั้นก็ออกบิณฑบาตกันตามปกติ ซึ่งก็มีพระจำนวนไม่มากนัก

tour-tak-bart-kao-neao-laos-3 tour-tak-bart-kao-neao-laos-4

ทุกเช้าที่กลางเมืองหลวงพระบาง จึงเป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยวไทย นั่งเรียงรายบนเสื่อที่ปูไว้เป็นแนวยาวตลอดริมถนนที่ไปสู่ตลาดสดหลวงพระบาง พร้อมมีกระติ๊บข้าวใบใหญ่ตั้งไว้เป็นระยะๆ

ซึ่งเป็นการเตรียมการให้กับลูกทัวร์ของบริษัทนำเที่ยวต่างๆ โดยลูกทัวร์ไม่ต้องเตรียมอะไรอีก เพราะค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว แต่จริงๆแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากนัก เพราะการตักบาตรของชาวลาวมีแต่ข้าวเหนียวล้วนๆ ไม่มีกับข้าว หรือสิ่งของอื่นๆเหมือนในเมืองไทย เช่นอาหารแห้ง ขวดน้ำ หรือดอกไม้

การตักบาตรข้าวเหนียวเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาช้านาน นักท่องเที่ยวไทยที่มาหลวงพระบางก็ควรรู้ถึงธรรมเนียมเหล่านี้ด้วย การถวายสิ่งของอื่นๆ เช่นอาหารแห้ง ขนมคบเคี้ยว หรือาหารที่เป็นกล่อง เป็นกระป๋อง คนลาวเขาจะไม่นำมาใส่บาตรกัน

การตักบาตรจึงมีเพียงข้าวเหนียวอย่างเดียวล้วนๆ จึงเรียกว่า ตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งแตกต่างไปจากเมืองไทย ที่ใส่ทุกอย่างลงในบาตรพระ

tour-tak-bart-kao-neao-laos-5

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 40 ผู้มาเยือน