บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้|
02-733-3996, 02-733-0683, 085-515-4949

แขวง หลวงพระบาง ลาว

แขวงหลวงพระบาง

การเดินทางสู่หลวงพระบาง
การเดินทาง
หลวงพระบางเปรียบเสมือนประตูสู่ภาคเหนือของลาว มีเส้นทางคมนาคมติดต่อทั้งทางบก  ทางน้ำ และทางอากาศ กับเมืองอื่นๆ โดยรอบ

ทางบก
รถโดยสาร
จากกรุงเทพฯ มีรถไฟและรถโดยสารสู่หนองคายทุกวัน หรือจะนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดอุดรธานี และมีรถตู้จากสนามบินอุดรฯมุ่งตรงสู่สะพานมิตรภาพทุกเที่ยวบิน

จากสะพานมิตรภาพ จังหวัดหนองคาย มีรถโดยสารจากด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทยถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว ค่าโดยสารเที่ยวละ ๒๐ บาท เมื่อข้ามพรมแดนผ่านการตรวจเข้าเมืองแล้ว ขึ้นรถประจำทางหรือเหมารถสามล้อไปยังตลาดจีน ซึ่งเป็นสถานีรถโดยสารสายเหนือของเวียงจันทน์

หรือนั่งรถโดยสารระหว่างประเทศจากหนองคายถึงเวียงจันทน์ของบริษัทขนส่ง จำกัด เป็นรถปรับอากาศ ค่าโดยสาร ๓๐ บาท มีรถบริการ ๐๗.๓๐-๒๑.๓๐ น. ไปส่งที่สถานีขนส่งเวียงจันทน์ จากนั้นนั่งรถสองแถวต่อไปตลาดจีน

- หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ มีรถโดยสารออกจากสถานีรถโดยสารสายใต้ที่ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 13 ห่างจากตัวเมืองไม่ไกล ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 ผ่านกาสี พูคูน วังเวียง สุดปลายทางที่สถานรถโดยสารตลาดคัวแลง เวียงจันทน์ ใช้เวลาทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง

- รถโดยสารเวียงจันทน์ไปหลวงพระบาง มีวันละ ๑๒ เที่ยว เที่ยวแรกเริ่มเวลา ๐๖.๓๐ น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา ๑๙.๓๐ น. ใช้เวลาวิ่ง ๘-๑๒ ชั่วโมง ราคาค่าโดยสารรถธรรมดา ๙๐,๐๐๐ กีบ รถปรับอากาศ (Express Bus) ๑๐๐,๐๐๐ กีบ เที่ยว ๘ โมงเช้าเป็นรถ Special VIP Bus (แอร์ น้ำดื่ม ขนม ห้องน้ำ) ราคา ๑๑๕,๐๐๐ กีบ และถึงเร็วกว่ารถธรรมดาราว ๑ ชั่วโมง

- หลวงพระบาง – วังเวียง ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลา 6 ชั่วโมง

- วังเวียง – เวียงจันทน์ ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง

- หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ ระยะทางประมาณเกือบ 400 กิโลเมตร ใช้เวลา 9 – 10 ชั่วโมง จองตั๋วได้ที่บริษัททัวร์หัวมุมถนน ตรงข้ามไปรษณีย์ หรือใช้บริการสองแถว เหมาคัน (8 ที่นั่ง) ติดต่อที่คิวรถในตัวเมืองหรือสถานีรถโดยสารประจำทาง

- หลวงพระบาง – อุดมไซ และ หลวงน้ำทา มีรถโดยสารประจำทางและออกจากสถานรถโดยสารสายเหนือถึงปากมอง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากปากมอง มีรถต่อไปยังอุดมไซ ใช้เวลา 2 ชั่วโมงเช่นกัน รถโดยสารวิ่งตรงจากหลวงพระบาง – อุดมไซ ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 – 5 ชั่วโมง ส่วนเส้นทางหลวงพระบาง - หลวงน้ำทาและอุดมไซ – หลวงน้ำทานั้น รถที่วิ่งให้บริการไปหลวงน้ำทามักเป็นรถเที่ยวกลางคืน ดังนั้นอาจจะดัดแปลงการเดินทางด้วยการนั่งรถในช่วงเช้าไปลงที่อุดมไซ แล้วจึงต่อรถไปยังหลวงน้ำทาก็ได้

- หลวงพระบาง – หนองเขียว มีรถสองแถวออกเดินทางทุกวัน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ขึ้นที่สถานีรถโดยสารสายเหนือ

- หลวงพระบาง – เซียงขวาง (โพนสะหวัน) มีรถโดยสารตามทางหลวงหมายเลข 7 ใช้เวลา 7 – 8 ชั่วโมง ขึ้นรถที่สถานีโดยสารสายเหนือ

- หลวงพระบาง – เวียงคำ ใช้เวลา 5 – 6 ชั่วโมง ระยะทาง 18 กิโลเมตร ขึ้นรถที่ท่ารถบ้านหนองไซหรือที่สถานีรถโดยสารสายเหนือ

- หลวงพระบาง – เวียงทอง ขึ้นที่สถานีรถโดยสารสายเหนือ

หมายเหตุ : การเดินรถโดยสารใน สปป.ลาวไม่มีตารางตายตัว ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวรถกำหนดเวลา และจุดแวะพัก ขึ้นกับจำนวนผู้โดยสาร สภาพถนน และสภาพอากาศ

ทางน้ำ
เรือ
ปัจจุบันมีเรือโดยสารจากอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เดินทางล่องตามลำน้ำโขงสู่หลวงพระบางทุกวัน นักท่องเที่ยวต้องนั่งเรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ ข้ามฟากไปเมืองห้วยทราย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วต่อรถสามล้อไปยังท่าเรือซึ่งมีบริการเรือโดยสารธรรมดาหรือเรือช้า (เป็นเรือยาว มีผนังปิดสองด้าน) ไปเมืองหลวงพระบาง

- ปากขอน เป็นท่าเรือข้ามฟากแม่น้ำโขง ระหว่างหลวงพระบางกับเมืองไซยะบูลิ รถบริการจากเมืองมายังท่าเรือมีอยู่ตรงข้ามสนามบินกีฬาแห่งชาติ วิ่งวันละ 4 เที่ยว ใช้เวลาจากหลวงพระบางถึงปากขอน 3 ชั่วโมง เรือโดยสารจากปากขอนถึงไซยะบูลิ ใช้เวลา 40 นาที

- บ้านดอน หรือท่าเฮือเมล์ เป็นท่าเรือทางไกลของแม่น้ำโขง อยู่ห่างจากหลวงพระบาง 6 กิโลเมตร มีรถบริการรับส่งอยู่ที่ปลายถนนเจ้าพะยาคัง ด้านตะวันตก มีเรือเร็ว (สปีดโบต) วิ่งบริการจากหลวงพระบางไปยังห้วยทราย

นอกจากเรือเร็วแล้ว เรือช้า (Show Boat) ก็เป็นอีกการเดินทางที่นักท่องเที่ยวนิยม เพราะระหว่างการเดินทางจะได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตคนลาวริมสองฟากแม่น้ำโขง การเดินทางโดยเรือช้านั้น ผู้โดยสารจำเป็นต้องเตรียมน้ำและอาหารขึ้นไปด้วย เพราะไม่มีการแวะพักระหว่างทาง

- เส้นทางห้วยซาย – หลวงพระบาง ระยะทาง 300 กิโลเมตร เส้นทางนี้จะวิ่งผ่านเมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไซย การเดินทางด้วยเรือเร็วใช้เวลา 7 ชั่วโมง ส่วนการเดินทางด้วยเรือช้าใช้เวลา 2 วัน ส่วนมากการเดินทางจะพักค้างที่ปากแบ่งก่อน แล้ววันรุ่งขึ้นจึงจะได้เดินทางต่อ สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ท่าเรือ

-เส้นทางเวียงจันทน์ – หลวงพระบาง แวะที่ท่าเดื่อและปากลาย เรือช้าใช้เวลาประมาณ 3 วัน เรือเร็วใช้เวลา 9 – 10 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในแม่น้ำ

เรือช้าใช้เวลาเดินทาง ๒ วัน ผู้โดยสารต้องพักค้างคืนที่เมืองปากแบ่ง ๑ คืน (มีโรงแรม/เกตส์เฮาส์หรือเฮือนพักหลายแห่ง) เรือออกเวลา ๑๑.๐๐ น. วันละเที่ยวเดียว ค่าโดยสารแบ่งเป็นสองระยะ จากห้วยทรายถึงปากแบ่ง และปากแบ่งถึงหลวงพระบาง ระยะละ ๙๕,๐๐๐ กีบ (๓๘๐ บาท ไม่รวมค่าที่พักที่เมืองปากแบ่ง)

ปากแบ่งเป็นเมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขง อยู่ครึ่งทางระหว่างห้วยทราย และหลวงพระบาง ที่พักอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือ ราคาที่พักส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ กีบต่อห้องต่อคืน ไม่มีน้ำอุ่น สภาพห้องส่วนใหญ่พอพักได้ ที่พักซึ่งดีที่สุดอยู่นอกเมืองมี ปากแบ่งลอดจ์ และหลวงทรายลอดจ์ เป็นที่พักหรูที่สุด ปกติไม่รับนักท่องเที่ยวจร

ทางอากาศ
เครื่องบิน
สายการบินลาวมีเที่ยวบินภายในประเทศหลายเที่ยว เช่น ไป – กลับเวียงจันทน์ – หลวงพระบาง ทุกวัน วันละหลายเที่ยว เป็นต้น สอบถามได้ที่สำนักงานหลวงพระบาง ถนนวิชุนนะลาด (หรือ Lao Aviation Road) โทร. 71 – 212 172 – 3 แฟกซ์ 212 406

- กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง สายการบินลาวและการบินไทยมีเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ ทุกวัน และจากเวียงจันทน์มีเที่ยวบินของสายการบินลาวไปหลวงพระบางทุกวัน วันละสี่เที่ยว

- กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง สายการบินกรุงเทพฯ (บางกอกแอร์เวย์ส) มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ – หลวงพระบาง ทุกวัน

- เชียงใหม่ – หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ สายการบินลาวมีเที่ยวบินเชียงใหม่ – หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ ทุกวัน

ภาษีสนามบินทั้งสนามบินนานาชาติวัดไตในเวียงจันทน์ และสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง ราคา ๑๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ

การติดต่อสำรองที่นั่ง
สายการบินลาว สำนักงานกรุงเทพฯ ชั้น ๑ สีลมพลาซ่า โทร. ๐-๒๒๓๖-๙๘๒๒-๓ , ๐-๒๒๓๗-๗๑๓๙ , ๐-๒๒๓๗-๘๐๔๔ , ๐-๒๒๓๗-๖๙๘๒

ด้วยตัวแทนสายการบินลาว สนามบินดอนเมือง โทร. ๐-๒๕๓๕-๓๕๙๑ , ๐-๒๕๓๕-๓๗๘๖-๗

สำนักงานสายการบินลาว สาขาเชียงใหม่ เลขที่ ๒๔๐ ถนนพระปกเกล้า เชียงใหม่ โทร.๐-๕๓๔๑-๘๒๕๘-๙

สายการบินไทย โทร. ๐-๒๖๒๘-๒๐๐๐ , ๐-๒๒๘๐-๐๐๖๐

สายการบินกรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๒๖๕-๕๕๕๕

จากประเทศไทย การบินไทยมีเที่ยวบินสู่หลวงพระบางจากกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ สอบถามได้ที่โทร. 0 – 2356 – 1111 และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส บินจากกรุงเทพฯ สู่หลวงพระบาง สอบถามได้ที่โทร. 0 – 2276 – 6699

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 39 ผู้มาเยือน